บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 จากแนวคิดและแรงบันดาลใจของ คุณวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ หัวเรือใหญ่แห่ง “บุญถาวร” ที่มีต่อ “ห้องครัว” ห้องที่ทุกครอบครัวคนไทยมีความผูกพัน ห้องที่ใช้ในการประกอบอาหารรวมกัน ห้องที่ทุกคนในครอบครัวต้องใช้ “ห้องครัว” จึงถือเป็นห้องหัวใจหลัก ของบ้านทุกครัวเรือน

สมัยก่อนมาตรฐานของการสร้างห้องครัวในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่นำไปใช้นั้น ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ทำให้ คุณวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวของคนไทย ให้เทียบเท่าหรือมากกว่าต่างประเทศ

ด้วย “วิสัยทัศน์” ที่ต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวของคนไทย ทำให้บริษัท ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ อินดัสตรี จำกัด ออกแบบ และผลิตเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว ด้วยความพิถีพิถัน คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทั้งมีความแข็งแรง สวยงาม ทันสมัย ติดตั้งง่าย รวมทั้งอุปกรณ์ครัวซึ่งมี มาตรฐานระดับสากล โดยทุกขั้นตอนผ่านการ ควบคุมจากโรงงาน ทุกผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาล้วนอยู่บนความตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ เพื่อตอบ สนองความความต้องการให้ห้องครัวคนไทยนั้นเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของคนไทยมากที่สุด

ส่งผลให้ “ภารกิจหลัก” ของบริษัท คือ วิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นทั้งเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และการหาวัสดุมาใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ง นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี ทำให้รายละเอียดของเนื้องานในทุกตารางนิ้ว คือ สิ่งที่มี ความสำคัญมากสำหรับบริษัท เพื่อเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวที่ออกมาสู่ผู้บริโภคมีความสวยงาม และฟังก์ชั่นตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยบริษัทได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็น 4 แบรนด์ที่พร้อมรอบรับทุกการใช้งานคนไทย ดังนี้

  • เฟอร์นิเจอร์ชุดครัวกึ่งสำเร็จรูป รองรับการใช้ งานครัวไทย ที่สามารถแต่งเติมครัวสวยได้เอง เนื่องจากครัวสมาร์ทถูกออกแบบให้สามารถซื้อ แยกตู้เป็นใบพร้อมระบบการติดตั้งง่ายรวดเร็ว และขนย้ายสะดวก

  • ครัวปูนเพื่องานครัวคนไทย พัฒนาจาก พฤติกรรมการใช้งานครัวของคนไทย ทำให้ คงทน แข็งแรง มีมาตรฐาน บนแนวคิดการ ออกแบบที่ทันสมัยมีสไตล์รองรับทุกความ ต้องการครัวทุกองศา

  • ชุดครัวมีสไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่ ติดตั้งรวดเร็ว ได้มาตรฐาน พร้อมความสมบูรณ์แบบของครัว ทันสมัยที่ให้คุณใช้ทุกฟังก์ชั่นงานครัวอย่างคุ้มค่า มากประโยชน์ใช้สอยพร้อมดูแลการติดตั้งด้วย ผู้ชำนาญงานออกแบบ ครบทุกขั้นตอน ในราคา ที่ใครก็สามารถเป็นเจ้าของได้

  • ชุดครัวเรียบง่ายมีสไตล์ ผสมอินโนเวชั่นและ เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการใช้งานที่สะดวก สบายบนความเรียบหรู

บริษัทเชื่อว่า เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ล้ำหน้าอาจไม่เพียงพอ การให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอ บุคคลากรทุกคนของเราต่างได้ รับการฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญพิเศษ

ทำให้บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ของบริษัทได้แบ่งสัดส่วนเป็นอาคาร 8,000 ตรม. ส่วนที่เหลือถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเส้นทางสัญจร สำหรับ พนักงานที่มีกว่า 350 คน โดยพนักงานทุกคนของบริษัทถูกปลูกฝังเรื่องความสำคัญของการเป็นนักพัฒนา “เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว” เพื่อคนไทย ทำให้เกิดโครงการภายในว่า “คิทเช่น กาย” (Kitchen Guy) สร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานกับงานที่ออกไปสู่มือผู้บริโภค โดยพนักงานทุกคนจะ ถูกอบรมให้มีแนวคิดการทำงานแบบ “360 สไตล์ คิทเช่น กาย” คือ คิดครบ ทำจบ ทุกเรื่องครัว